कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
इन्द्रदेव पाण्डे उपसचिव प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857074122 mopid.pr5.info@gmail.com
सहदेव बहादुर भण्डारी सि.डि.ई प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9857085122 mopid.pr5.sp@gmail.com
ध्रुव धिताल सि.डि.ई खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9857026284 mopid.pr5.wss@gmail.com
डिला कुमारी बस्याल शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847057758
राजेन्द्र प्रसाद पन्थी शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847109292
टंक प्रसाद पन्थी शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9841918005
राम प्रसाद पाण्डे लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9857011388
सुर्यदेव गुप्त इन्जिनियर जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा 9851237051
राम आश्रय शाह इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9857834701
घनश्याम प्रसाद श्रेष्ठ इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9847046222
चुडामणी गौतम इन्जिनियर आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा 9844711228
गिरिश नन्दन प्रसाद पोरष इन्जिनियर प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9852050367
सहिष्णु पोख्रेल इन्जिनियर प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा 9843765671
जगन्नाथ गहतराज इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9847030715
लक्ष्मी प्रसाद पन्थी नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847097660
रमेश मरासिनी नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857064678
पदम भट्टराई नायब सुब्बा प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847222105
मुक्तिराम बस्याल कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9857054321
गौरा गौतम खरिदार प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9847129475