परामर्शदाता संस्थाहरुको संक्षिप्त सूची तथा प्रस्ताव माग सम्वन्धी सूचना ।

प्रवक्ता

प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे
९८५७०८५१२२
mopid.pr5.sp@gmail.com

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com