मन्त्रालयको बारे

प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न प्रादेशिक सडक, आवास, भवन तथा शहरी विकास, जलश्रोत तथा सिंचाइ एवम् खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार निर्माण कार्य तथा आधारभूत सेवा सुधार र यातायात व्यवस्थाको लागि यस प्रदेशमा मिति २०७४/१०/१९ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था, ग्रामिण सडक तथा पुल, आवास भवन तथा शहरी विकास, सिंचाइ तथा उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ र प्रशासन तथा अनुगमन गरी ६ वटा महाशाखा रहेका छन् । आ.ब. २०७५/७६ देखी १ वटा निर्देशनालय र ४० वटा कार्यालयहरु स्थापना गरी १२ वटै जिल्लामा मन्त्रालयले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी

इन्द्रदेव पाण्डे
इन्द्रदेव पाण्डे
उपसचिव
९८५७०७४१२२
mopid.pr5.info@gmail.com