मन्त्रालयको बारे

नेपालको संविधान अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस प्रदेश अन्तर्गत मिति २०७४/१०/१९ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । हाल यो मन्त्रालय बुटवल दरवार लाइनमा अवस्थित छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५/०२/०६ को निर्णयअनुसार यस मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखा सहित कुल ५६ जना विभिन्न तहका कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना तथा दरवन्दी विवरण सहितको प्रतिवेदन सिफारिस भै आएको छ ।